پروژه ها

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور کوپله آپسان موتورز پارس

دیزل ژنراتور پرکینز

دیزل ژنراتور ولوو

دیزل ژنراتور کامینز

دیزل ژنراتور کوپله فابریک انگلستان

دیزل ژنراتور کامینز پاور

برد کنترل

برد کنترل دیپ سی

برد کنترل پاور کامند

تابلو کنترل

تابلو اتو ماتیک

تابلو سنکرون

عایق حفاظت فیزیکی وصوتی

کنو پی

کانتینر

پروژه ها

فیلم آموزشی

صفحه اصلی
 search
قبلی
معرفی شرکت آپسان موتورز پارس
معرفی شرکت آپسان موتورز پارس
مشاهده
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
مشاهده
 محصولات شرکت آپسان موتورز پارس
محصولات شرکت آپسان موتورز پارس
مشاهده
خدمات و پشتیبانی
خدمات و پشتیبانی
مشاهده
جستجو
پروژه ها
پروژه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی
 Cummins Power: دیزل ژنراتور
 175kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه :مجتمع تجاری اداری -شهرک غرب
 Volvo / Stamford: دیزل ژنراتور
500kva:توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395 
 
پروژه : برق رسانی جنوب کشور
 Cummins Power: دیزل ژنراتور
1400kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: معدن سنگ استان همدان
 Perkins / Stamford: دیزل ژنراتور
 550kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مخابرات
 Cummins / Stamford : دیزل ژنراتور
250kva & 550kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396
 دیتاسنتر و مرکز IT : پروژه
 Volvo / Stamford: دیزل ژنراتور
 350kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
پروژه: سازمان انرژی اتمی
دیزل ژنراتور: MTU
توان اضطراری: 900kva
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: برق رسانی جنوب کشور
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 2250kva / 6.6kv
تاریخ انجام: 1396
پروژه: نمایشگاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: شرکت مخابرات
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: نمایشگاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتور
توان اضطراری
تاریخ انجام: 1394
پروژه: معدن سنگ استان همدان
Perkins / Stamford: دیزل ژنراتور
 550kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع تولید آسفالت
 Volvo / Meccalte : دیزل ژنراتور
 400kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396
پروژه: سکوی نفت خلیج فارس
 Cummins Power: دیزل ژنراتور
 1100kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1396
پروژه: نمایشگاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتو
توان اضطراری

تاریخ انجام: 1394
پروژه: آب و فاضلاب کشور
 Cummins / Stamford: دیزل ژنراتور
 900kva : توان اضطراری
تاریخ انجام: 1395
پروژه: نمایشکاه بین المللی تهران
دیزل ژنراتور:
توان اضطراری:

تاریخ انجام: 1394
پروژه: ساختمان اداری نور
دیزل ژنراتور: Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: تصفیه خانه بعثت
دیزل ژنراتور:Cummins Power
توان اضطراری: 1675kva
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: نمایشگاه بین المللی شیراز
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: ساختمان روزنامه اطلاعات
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع تجاری اداری کیش
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 500kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: کلینیک تخصصی دکتر بیگلری
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 110kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: ساختمان مسکونی بهرنگ
دیزل ژنراتور: Doosan / Stamford
توان اضطراری: 130kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه:
دیزل ژنراتور:
توان اضطراری:
تاریخ انجام:
پروژه: ساختمان تجاری اداری گاندی
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: پروژه خیام
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: پارک فن آوری اطلاعات
دیزل ژنراتور:Cummins Power
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1396-1395
کنوپی دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان اداری رسا
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 230kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: پارک چیتگر
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مرکز تجاری اداری
دیزل ژنراتور:Cummins /Stamford
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: ساختمان اداری امام علی (ع)
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: مجتمع فرهنگی و ورزشی( یزد)
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 1100kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع شهران
دیزل ژنراتور: Cummins / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1396
 
پروژه: مرکز IT و دیتاسنتر بانک
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 110kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: برج مسکونی زمرد
تابلو سنکرون: DEEP SEA 8610
توان تابلو: 800A
تاریخ انجام: 1396
دیزل ژنراتور ولوو | شرکت آپسان موتورز پارسکنوپی شرکت آپسان موتورز پارس | دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان مرکزی برق منطقه ای سمنان
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع در حال ساخت دروس
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 250kva
تاریخ انجام: 1395
 
دیزل ژنراتور | ولوو پنتا | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور | کنوپی | شرکت آپسان موتورز پارس |
پروژه: ساختمان مرکزی برق منطقه ای سمنان
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مجتمع شهران
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 400kva
تاریخ انجام: 1396
 
کوپله دیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارسشاسی پرخدار | دیزل ژنراتور  | کنوپی | آپسان موتورز پارس
پروژه:
دیزل ژنراتور:
توان اضطراری:
تاریخ انجام:
پروژه: طرح آبرسانی کمالشهر
دیزل ژنراتور:Perkins / Stamford
توان اضطراری: 110kva
تاریخ انجام: 1395
 
دیزل ژنراتور | شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور | کوپله فابریک | شرکت آپسان موتورز پارس
پروژه: نصب و راه اندازی سایت مغان
دیزل ژنراتور: MTU
توان اضطراری: 2000KVA
تاریخ انجام: 1395
پروژه: برج مسکونی زمرد
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1395
 
پروژه: نیروی زمینی سپاه
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: مجتمع تولیدی و صنعتی - رشت
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 550kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: طغرل
دیزل ژنراتور:Cummins / Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1396-1395
پروژه: کلینیک ویژه اساتید دانشگاه
دیزل ژنراتور:Volvo/Stamford
توان اضطراری: 500kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: جهاد توسعه
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1394
پروژه: دیتاسنتر شرکت پرهام
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 95kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: مرکز مطالعات راهبردی
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 415kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: جهاد توسعه
دیزل ژنراتور:CumminsPower
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1394
 
دیزل ژنراتور کامینز - شرکت آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور شرکت آپسان موتورز پارس - کنوپی - دیزل ژنراتور
پروژه: ساختمان اداری پردیس
دیزل ژنراتور:Cummins/Stamford
توان اضطراری: 550kva / 250kva
تاریخ انجام: 1396
پروژه: برج مسکونی زمرد
دیزل ژنراتور:Volvo/Stamford
توان اضطراری: 275kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: ساختمان اداری اول مارکت
دیزل ژنراتور:Cummins/Stamford
توان اضطراری: 150kva
تاریخ انجام: 1395
پروژه: دیتاسنتر شرکت پرهام
دیزل ژنراتور:Volvo / Stamford
توان اضطراری: 95kva
تاریخ انجام: 1395
 
پروژه-نمک آبرود-آپسان موتورز-دیزل ژنراتور
پروژه: انبارهای نفت متمرکز عسلویه
دیزل ژنراتور: Volvo / Stamford 
توان اضطراری: 500 کاوا
تاریخ انجام: 1396
پروژه: نمک آبرود
دیزل ژنراتور: Cummins / Stamford 
توان اضطراری: 350 کاوا
تاریخ انجام: 1396
 
ولوو استمفورد-دیتاسنترمرکزی-آپسان موتورز پارسدیزل ژنراتور-ولوو استمفورد-آپسان موتورز پارس
پروژه: مرکز اطلاعات و دیتاسنتر مرکزی
دیزل ژنراتور: Volvo / Stamford   
توان اضطراری: 3دستگاه 450کاوا
تاریخ انجام: 1396
پروژه: مرکز اطلاعات و دیتاسنتر مرکزی
دیزل ژنراتور: Volvo / Stamford 
توان اضطراری: 3دستگاه 450کاوا
تاریخ انجام: 1396
 
دیزل ژنراتور-پرکینز استمفورددیزل ژنراتور-ولوو استمفورد-پروژه آپسان موتورز پارس
پروژه: ساختمان سرپرستی بانک (ایلام)
دیزل ژنراتور: Perkins / Stamford
توان اضطراری: 110 کاوا
تاریخ انجام: 1396
پروژه: انبارهای نفت متمرکز عسلویه
دیزل ژنراتور: Volvo / Stamford
توان اضطراری: 500 کاوا
تاریخ انجام: 1396
 
پروژه-دیزل ژنراتور-ولوو استمفورد-آپسان موتورزپارستابلو کنترل-تابلو اتوماتیک-پروژه آپسان موتورز پارس
پروژه: انبارهای نفت متمرکز عسلویه
دیزل ژنراتور: Volvo / Stamford
توان اضطراری: 500 کاوا
تاریخ انجام: 1396
پروژه: انبارهای نفت متمرکز عسلویه
تابلو توزیع اتوماتیک برق اضطراری
توان : 800Amper
تاریخ انجام: 1396
linkedininstagramgooglefacebook
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز