آپسان پارس


آپسان پارس تامین کننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورکامینز,
دیزل ژنراتور ولو , دیزل ژنراتور پرکینز
ساخت تابلو های پارالل و سنکرون ژنراتورهای دیزلی و گازی

دسته بندی محصولات/خدمات

وب سایتهای غرفه 24

دفاتر و نمایندگی ها

آپسان پارس

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۴۴۹۶۹۵۷۱-۴ ۲۱ ۰۰۹۸

شماره فکس ها

  • فکس:
  • ۸۴۲۱۱۷۲۰ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:

وب سایت ها

 • apsunpars.com
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۴۹۶۹۵۷۱-۴فکس:
 • تلفن همراه: info@apsunmotors.com